Wednesday, June 2, 2010

Sijil Pengesahan Syarikat Telah Disahkan KEPATUHAN SYARIAH  pada 7 Februari 2010 bersamaan 22 Safar 1431. Oleh yang demikian tiada lagi ragu untuk menjadikan produk ini sebagai sumber rezeki..

No comments:

Post a Comment