Sunday, June 13, 2010

BAGAIMANA SCORE A BOLEH MEMBANTU?


  • Pembelajaran interaktif (output learning) - pembelajaran menjawab soalan

  • Sistem Ranking - perbandingan pencapaian kejayaan di seluruh negara
  • Kaedah pembelajaran termoden - menarik minat pelajar
  • Menjimatkan masa
  • Menghubungkan terus ibu bapa dengan anak-anak melalui sistem e-report card & SMS

No comments:

Post a Comment